Vol 47 (2017)

Supplement 1

Table of Contents

Original papers

Palivizumab profilaksa RSV infekcije
Almira Ćosićkić, Jasminka Ibrahimović, Amela Čikarić
DOI:10.5457/413
Djeca rođena mala za gestacijsku dob (SGA)
Fahrija Skokić, Nešad Hotić, Alma Merić, Selma Muratović, Zlata Hajrić, Edita Alibegović
DOI:10.5457/428

Professional papers

Hipertrofično nedonošće
Nermina Dedić, Azra Feukić, Hazba Sejdin
DOI:10.5457/424
Rani i kasni ishod nedonoščadi liječene u jedinici intenzivne terapije i njege u Tuzlanskom kantonu
Devleta Hadžić, Aida Mršić, Edin Husarić, Fahrija Skokić, Nermina Selimhodžić
DOI:10.5457/427
Rizici kasnog prematuriteta novorođenčadi hospitalizirane u jedinici intenzivne njege
Lejla Dostović Hamidović, Aida Babović
DOI:10.5457/429

Review papers

Oksigenoterapija u neonatologiji
Evlijana Zulić, Gordana Radoja, Nerma Bakić
DOI:10.5457/412
Prijevremeni porođaj
Gordana Grgić, Dženita Ljuca, Gordana Bogdanović, Elvedina Halilović, Mirela Hodžić, Irma Čolić, Haris Zukić, Jasenko Fatušić
DOI:10.5457/421
Permisivna hiperkapnija-strategija tretmana mehanički ventilirane nedonoščadi
Amela Selimović, Zlata Hajrić, Rasema Šiljegović, Meliha Ćurćić
DOI:10.5457/414
Kongenitalna diafragmalna hernija (CDH)
Emir Rahmanović, Edin Husarić, Elvira Konjić, Amir Halilbašić, Sani Suljendić
DOI:10.5457/425
Retinopatija prematuriteta- savremeni koncepti skrininga i tretmana
Meliha Halilbašić, Mersiha Sinanović, Amra Mehmedinović
DOI:10.5457/415
Matične ćelije iz pupčanika
Gordana Bogdanović, Dženita Ljuca, Gordana Grgić, Haris Zukić
DOI:10.5457/426
Bronhopulmonalna displazija
Amela Pašić, Aida Dropić
DOI:10.5457/416
Kardiomiopatije u novorođenčkoj dobi
Dženana Ostrvica, Hidajeta Begić, Edin Ostrvica, Fahrija Skokić
DOI:10.5457/417


2012 © Acta Medica Saliniana

Creative Commons License